بایگانی برچسب: s

چرا عنوان دو حرفی برای کشور سوئیس CH است ؟

امروز بطور اتفاقی احتیاج پیدا کردم تا در سیستمی مبلغی پول را با واحد فرانک سوئیس ثبت کنم ! هرچه گشتم چیزی که شبیه به مخفف فرانک سوئیس باشد را پیدا نکردم؛ در آخر با مراجعه به اینترنت متوجه شدم که عبارت بین المللی مورد استفاده برای واحد پول فرانک سوئیس CHF است ! اوضاع گیج کننده تر شد که CH چه ربطی به Switzerland دارد ؟ پس جستجو را ادامه دادم و متوجه شدم که اون CH از عبارت Confoederatio Helvetica میاید که عبارت لاتینی است که به نام کشور سوئیس اشاره میکند و در تمام استانداردهای بین المللی از این عبارت مخفف استفاده میکنند. مثلا پسوند دامنه های اینترنتی این کشور نیز CH است.

البته چند وقت قبل تر هم با عبارت PRC برخورد کردم که آن هم به عبارت People’s Republic of China  اشاره میکند و متوجه خواهید شد که همان چین خودمان است !